A A - Ändra Storlek
image
image

Grå starr - Katarakt

Stockholms Ögonklinik har funnits över 20 år och finns vid Sophiahemmet som är en av Sveriges äldsta privata sjukhus. Inom Sophiahemmet finns det många olika specialistkliniker. Stockholms Ögonklinik utför undersökningar och behandlingar av olika ögonsjukdomar samt ögonkirurgi som behandlar olika typer av synfel så som närsynthet, översynthet, ålderssynthet och astigmatism. På Stockholms Ögonklinik arbetar ca 20 ögonläkare, varav fyra är erfarna ögonkirurger. Annemari Koivula, Hans Setterquist, Mats Rehnberg och Mats Örndahl utför ca 4000 operationer per år. Vid förundersökningen får våra patienter träffa sin ögonkirurg som också gör en grundlig ögonundersökning med hjälp av en ögonsjuksköterska eller optiker.

 

Vad är grå starr / katarakt?

Grå starr, som har det medicinska namnet katarakt, innebär att ögats lins har grumlats och synen blivit suddig.
Grå starr är en åldersförändring i linsen som drabbar alla i någon grad förr eller senare i livet.
Sjukdomen uppkommer vanligast hos personer över 60 år, men individer i alla åldrar kan drabbas.
Sjukdomsförloppet är smygande, som regel utvecklas sjukdomen snabbare ju yngre patienten är.
 

Symtom vid grå starr / katarakt

Det vanligaste symtomet är att synskärpan försämras. Synen upplevs då som disig eller dimmig. Även bländningsbesvär, ljuskänslighet, förändringar av färgseendet och svårigheter att se konturer är typiska symtom som kan förekomma hos den som drabbats av grå starr.
 

Behandling / starroperation      

Det enda sättet att behandla grå starr är genom operation. Förr var detta en besvärlig procedur som krävde flera månaders läkningstid. Idag är det annorlunda. Numera finns det avancerad kirurgi teknik som möjliggör skonsam och effektiv behandling. På Stockholms Ögonklinik har vi den allra senaste utrustningen för gråstarrskirurgi. Våra erfarna kirurger använder en sofistikerad ultraljudsteknik som ger mycket små snitt och därmed en skonsam behandling med snabb läkning.

Under operationen tas den grumlande linsen i ögat bort och ersätts av en ny konstgjord lins. Många tror att laser används, men alla gråstarrsoperationer sker med ultraljud. Operationen sker med lokalbedövning och är närmast helt smärtfri. Själva ingreppet tar bara 10-15 minuter och du kan åka hem samma dag. Efter operationen försvinner symtomen och synen återställs. Hos många som opereras för grå starr förekommer det även diabetes, glaukom och besvär med gula fläcken. De besvär eller förändringar som härrör från en annan ögonsjukdom försvinner naturligtvis inte genom operation av grå starr.

Vi utför denna behandling både enligt landstingsavtal och privat.  Det finns möjlighet att välja till Multifokala speciallinser som finns i olika varianter som trifokal och bifokal linser. Det finns även speciallinser till patienter med astigmatism/brytningsfel.

Vårdval för gråstarrsoperationer

Vi opererar grå starr (katarakt) inom vårdval, landstingets taxa gäller. Då ingår en så kallad monofokallins i operationen. Vilket innebär att linsens hela optiska yta har samma ljusbrytning.
 

Kontaktinfo för gråstarrkirurgi:      
Telefon: 08-508 949 00
Fax: 08-508 949 01
e-post: info@stockholmsogonklinik.se

För dig som kommer till oss som privatpatient är priset för en konsultation 1600 kronor och en operation kostar 15,500 kronor per öga.

e-post för privatbetalande och försäkringskunder: privat@stockholmsogonklinik.se